Honden

INDIVIDUELE WANDELINGEN

U kunt de keuze maken uit losse wandeling(en), of een abonnement van 3 maanden waarbij u kunt kiezen voor 1, 2, 3 of 4 dagen per week.
Losse wandelingen dient u voor elke 15de van de maand vooruit te reserveren voor de maand erop, dit i.v.m. de te maken planning.

Voordeel van het abonnement:
– Het abonnement is geschikt voor honden die op vaste dagen met de uitlaatservice mee willen.
– Het abonnement biedt u de zekerheid dat uw hond altijd een plekje heeft in de uitlaatservice.
– U hoeft dus niet meer elke maand uw dagen door te geven, tenzij u deze wilt wijzigen.
– Klanten met een abonnement hebben voorrang op losse aanvragen.
– Het abonnement is voordeliger dan de losse wandelingen.

Het abonnement wordt elke 3 maanden stilzwijgend verlengd en kan uiterlijk één maand voor verlenging worden opgezegd. Indien u later opzegt -of het abonnement tussentijds wilt opzeggen- kan dit uitsluitend met een dringende reden (zoals ziekte of overlijden van de hond).
Betaling dient altijd voorafgaand aan de service plaats te vinden.
De factuur voor het abonnement wordt 14 dagen voor de ingang van de volgende periode verstuurd en dient uiterlijk 7 dagen voor ingang te zijn voldaan.

DE TARIEVEN:

De wandelingen vinden plaats in uw eigen wijk. 

Langere wandelingen zijn mogelijk in overleg en een wandeling in een buitengebied is bespreekbaar, hiervoor worden wel extra (reis) kosten in rekening gebracht. 

Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Mir’s Dierenzorg is gevestigd in Purmerend en werkzaam in de regio Waterland-Zaanstad-Amsterdam Noord.

Tarieven* per 01 juli 2024:

•Abonnement:

maandag t/m vrijdag € 22,- per wandeling a 30 minuten.

•Losse wandelingen:

 (afname is minimaal 4x in 1 maand):

maandag t/m vrijdag € 25 per wandeling a 30 minuten.

*De tarieven zijn gebaseerd op een wandeling aan huis binnen Purmerend.

Buiten Purmerend geldt een toeslag van €0.20 per km, dit wordt berekend met de ANWB routeplanner.

Als er 2 of meerdere honden op hetzelfde adres tegelijk uitgelaten moeten worden, geldt er een korting voor de 2de hond, dit gaat in overleg.

Als u gebruik maakt van de diensten van Mir’s Dierenzorg, dan gaat u automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals vermeld staan op de website.

Het eerste bezoek c.q. kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Ik geef eten indien gewenst en water wordt ververst. Uw huishouden wordt achtergelaten in de staat waarin het aangetroffen  is.
Sleutels worden nooit voorzien van uw naam of adres, zodat ze niet naar  uw huis herleid kunnen worden.
Mir’s Dierenzorg is niet aansprakelijk voor schade/inbraak aan woning,  tenzij aantoonbaar gemaakt kan worden, dat het te wijten is aan misbruik  door de aan haar ter beschikking gestelde sleutel.
Mir’s Dierenzorg kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor  haperende of niet functionerende sloten.
Uw gegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en nooit zonder uw  toestemming aan derden verstrekt.
Indien wij vragen hebben over de gezondheid van uw huisdier tijdens de  oppasperiode, nemen wij contact op met uw dierenarts.
Ook indien wij ons zorgen maken over de gezondheid contacteren we u.

ANNULEREN:

Wanneer uw hond een dag niet mee hoeft met de uitlaatservice, dan kunt u deze uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende dag annuleren.
Ik bied u de mogelijkheid om deze wandeling binnen 1 maand in te halen, dit is echter wel op basis van beschikbaarheid en geldt voor maximaal 1 wandeling per maand.
Wanneer de wandeling niet binnen 1 maand wordt ingehaald, komt deze te vervallen en wordt deze niet gerestitueerd.
Wanneer u meerdere wandelingen wilt annuleren i.v.m. vakantie, dient u dit tenminste 1 maand van te voren aan te geven.
U kunt met een abonnement maximaal twee maal per kalenderjaar gebruik maken van pauzeren.
In het geval dat uw hond niet mee kan met de wandeling door ziekte, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk aan mij te melden. We kunnen dan samen kijken naar een passende oplossing.

CALAMITEITEN:

In situaties die buiten mijn macht liggen -zoals ziekte, autopech, extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld storm, sneeuw, ijzel, code oranje of rood/ en bij risicovolle hoge temperaturen kan er besloten worden om de wandeling in te korten / niet door te laten gaan, dit ivm het welzijn van uw hond.
Er wordt in deze gevallen (m.u.v. ziekte en autopech) niet gerestitueerd.
In het geval dat Mir’s Dierenzorg niet in staat is om de gemaakte afspraak na te komen, wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
Indien het in een bepaalde situatie mogelijk is zal er in overleg gekeken worden of de service overgedragen kan worden aan een andere partij.
Mir’s Dierenzorg kan in alle gevallen van overmacht niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
U blijft als klant/huisdiereigenaar ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor het welzijn van uw huisdier.

De uitgebreide voorwaarden leest u hier!

Verzorging op maat is waar Mir’s Dierenzorg voor staat!